Prijave za Višnjanske edukacijske programe 2023. otvorene su do 05.05.2023.Velik broj budućih sudionika koje smo pozvali na programe, a koje nismo još održali, motivirao nas je na donošenje odluke, kako će prijave u proljeće 2023. godine biti otvorene isključivo za kandidate koji su već sudjelovali na našim rezidencijalnim programima.

Za kadnidate koji nikada do sada nisu sudjelovali na našim programima, a nisu se prijavili u 2020. ili 2021. godini prijave će biti otvorene u jesen, a prvi programi se mogu očekivati u 2024. godini.

Ova, 2023. godina će biti posvećena organizaciji programa za već pozvane tj. prijavljene kandidate (iz 2020. i 2021. godine) i kandidate koji su već sudjelovali u našim programima (“stare sudionike”).

Više informacija i potrebne obrasce i upute možete pronaći na ovom linku.