Novi krug prijava za Višnjanske edukacijske programe 2024. je otvoren od 15. 5. 2024. do 31. 5. 2024. 

Molimo vas da prije prijavljivanja pažljivo pročitate Uputu za prijave i prijavnu dokumentaciju.

Prijaviti se možete putem Google forme u nastavku, te slanjem popratne dokumentacije e-mailom na adresu kampovi@astro.hr.

Google forma

Pismo preporuke HR (doc)

Pismo preporuke ENG (doc).