Novi krug prijava za Višnjanske edukacijske programe

Novi krug prijava za Višnjanske edukacijske programe 2024. je otvoren od 15. 5. 2024. do 31. 5. 2024.  Molimo vas da prije prijavljivanja pažljivo pročitate Uputu za prijave i prijavnu dokumentaciju. Prijaviti se možete putem Google forme u nastavku, te slanjem popratne dokumentacije e-mailom na adresu kampovi@astro.hr. Upute-za-prijavuDownload Google forma Pismo preporuke HR (doc) Pismo …