U potrazi smo za novim zaposlenicima. Tražimo Edukatora/icu (1 izvršitelj) i Projektnog administratora/icu (1 izvršitelj).

Ako ste zainteresirani priključiti se našem timu pročitajte uvjete natječaja u nastavku.

 

EDUKATOR/ICA

Znanstveno edukacijski centar Višnjan objavljuje Natječaj za zapošljavanje Edukatora/ice – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica sa zasnivanjem radnog odnosa na puno radno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine uz mogućnost produženja ugovora.

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2022., a izabrani kandidati bit će pozvani na razgovor. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. Mjesto izvođenja posla: Višnjan.

Kratki opis poslova

Edukator/ica zadužen/a je osmišljavanje, provedbu i organizaciju radionica i edukacijskih projekata u sklopu jednodnevnih i višednevnih znanstvenih kampova za djecu i mlade. Edukator/ica je zadužen/a za provedbu stručnog rada u svom polju interesa, a u zavisnosti o tekućim programima Ustanove. Također izvršava druge povezane poslove.

Uvjeti za prijavu:

• visoka stručna sprema ili magistar struke (prirodoslovnog, tehničkog ili društvenog
  usmjerenja);
• želja za direktan rad s djecom i mladima;
• urednost i sistematičnost u radu, izražena proaktivnost i spremnost na brzo
  stjecanje novih znanja;
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine;
• korisnička znanja Microsoft Office alata (Windows i Office);
• izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Što nudimo:

• mogućnost smještaja
• dinamično radno okruženje
• mogućnost usavršavanja i sudjelovanja na edukacijama i konferencijama
• nakon perioda uhodavanja, fleksibilno radno vrijeme

Prednost će imati osoba koja:

• ima iskustvo rada ili volontiranja u edukaciji djece i mladih, posebno u STEM području;
• je sposobna samoinicijativno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost
  timskom radu;
• ima iskustva u znanstvenom i/ili stručnom radu;
• ima sposobnost rada u agilnom i dinamičnom okruženju.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– motivacijsko pismo (do 2000 znakova, uključujući razmake);
– životopis (Europass format);
– dokaz o stručnoj spremi; dokaz o ukupnom radnom stažu; dokaz o radnom iskustvu;
  dokaz o volonterskom iskustvu na sličnim poslovima (ukoliko je primjenjivo);
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (koje nije starije
  od 30 dana).

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Znanstveno edukacijskom centrau Višnjan za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka ustanove Znanstveno edukacijski centar Višnjan za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje – Edukator/ica“ dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: info@astro.hr.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete nam se obratiti isključivo putem elektronske adrese na info@astro.hr. Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2022. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

 

PROJEKTNI ADMINISTRATOR/ICA

Znanstveno edukacijski centar Višnjan objavljuje Natječaj za zapošljavanje Projektnog administratora/Projektne administratorice – 1(jedan) izvršitelj/izvršiteljica sa zasnivanjem radnog odnosa na puno radno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine uz mogućnost produženja ugovora.

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2022., a izabrani kandidati bit će pozvani na razgovor. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. Mjesto izvođenja posla: Višnjan.

Kratki opis poslova

Projektni administrator/ica zadužen/a je za administraciju provedbe projekata organizaciju i komunikaciju s projektnim timom što uključuje: sudjelovanje u projektnom planiranju i provedbi projektnih zadataka; prikupljanje potrebne prateće dokumentacije za pravdanje troškova nastalih u sklopu projekata; praćenje provedbe projektnih aktivnosti te izradu projektnih izvještaja (narativnog i financijskog dijela); prikupljanje dodatnih sredstava za realizaciju projekata; praćenje novih natječaja te prijava na iste. Također izvršava druge povezane poslove.

Uvjeti za prijavu:

• SSS, magistar struke ili VSS društvenog, pravnog, ekonomskog ili tehničko
  prirodoslovnog usmjerenja;
• radne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine;
• korisnička znanja Microsoft Office alata (Windows i Office);
• izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Što nudimo:

• mogućnost smještaja
• dinamično radno okruženje
• mogućnost usavršavanja i sudjelovanja na edukacijama i konferencijama
• nakon perioda uhodavanja, fleksibilno radno vrijeme

Prednost će imati osoba koja:

• ima iskustvo rada na provedbi barem jednog projekta financiranog sredstvima EU;
• je vješta u korespondenciji i pisanju izvješća;
• je samostalna u izradi proračuna projekta i praćenju njegove potrošnje, te razumije
   ključne računovodstvene pojmove;
• je sposobna samoinicijativno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost
  timskom radu;
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni;
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito;
• je snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči;
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i
  osobama, kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan
  način;
• ima iskustvo rada u neprofitnom sektoru.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– motivacijsko pismo (do 2000 znakova, uključujući razmake);
– životopisu (Europass format);
– dokaz o stručnoj spremi; dokaz o ukupnom radnom stažu; dokaz o radnom iskustvu;
  dokaz o volonterskom iskustvu na sličnim poslovima (ukoliko je primjenjivo);
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (koje nije starije
  od 30 dana).

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Znanstveno edukacijskom centrau Višnjan za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka ustanove Znanstveno edukacijski centar Višnjan za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje – Projektni administrator/ica“ dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: info@astro.hr.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete nam se obratiti isključivo putem elektronske adrese na info@astro.hr. Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2022. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

 

 

Preuzmite tekst natječaja u PDF-u:

Edukator/ica

Projektni adminstrator/ica