Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Znanstveno edukacijski centar Višnjan član je prestižnog Network of Youth Excellence (NYEX), krovne organizacije koja udružuje ustanove koje djeluju na području edukacije učenika. Zajednički ciljevi, slične ciljne skupine učenika i slični pogledi na edukaciju glavni su motivatori za suradnju sa inozemnim institucijama.

U sklopu NYEX-a, redovito surađujemo sa sljedećim institucijama kroz razmjenu učenika i iskustava: