Željeli bismo se zahvaliti sljedećim pojedincima, tvrtkama i institucijama za njihovu podršku u obliku materijalnih i/ili financijskih donacija:

Želite li podržati naše programe?

Ulažite u edukaciju!

Višnjanske edukacijske projekte podržavaju brojni pojedinci, institucije i privatne tvrtke koji doniraju ili daju u najam svoje vrijeme, instrumente ili financijsku potporu za naše projekte.

I Vi možete doprinijeti našim edukacijskim projektima! Za donacije u obliku financijske ili materijalne potpore bilo kakvih razmjera, kontaktirajte nas.

Osoba za kontakt: Korado Korlević

  • Telefonom (Zvjezdarnica Višnjan): + 385 (52) 449 212
  • Ili e-mailom: info@sci.hr