27. Višnjansko “ljeto”…ili više “Višnjanska godina”

U protekloj, 2016. godini kroz Višnjanske edukacijske programe prošlo je mnogo sudionika, te su programi bili sufinancirani od strane MZOS i HT kroz projekte “Korak u Znanost” i “HT CAMPUS”. Na rezidencijalnim programima imali smo se prilike družiti sa ukupno 291 sudionikom na čak 12 kampova/škola.

Istaknuli bismo i firmu Q-Alliance koja je svojom donacijom u potpunosti stipendirala sudjelovanje 4 učenika slabijeg imovinskog statusa u rezidencijalnim programima.

Osim rezidencijalnih programa, VEP je ove godine obišao 10 škola diljem Hrvatske gdje su se odvijale radionice i predavanja za učenike i nastavnike. U sklopu ovog projekta sudjelovalo je 565 sudionika, od čega je 69 nastavnika.

U realizaciji programa sudjelovalo je preko osamdesetak mentora, asistenata, voditelja, predavača i organizatora.

Ovom bismo se prilikom željeli zahvaliti svim sudionicima, roditeljima, mentorima, asistentima, predavačima, sponzorima i svima koji su pružili pomoć u osmišljavanju
i realizaciji programa.